Hlavní obsah

obchod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (směna zboží) der Handel, das Geschäftčerný obchodder Schwarzhandel
  2. (hospodářské odvětví) der Handelzahraniční/vnitřní obchodder Außenhandel/Binnenhandelvelkoobchod/maloobchodder Großhandel/Kleinhandel
  3. (nákupní a prodejní místo) das Geschäft, der Laden, der Shopobchod s domácími potřebami/s potravinamidas Haushaltswarengeschäft/Lebensmittelgeschäftnakoupit v obchoděim Geschäft einkaufen

Vyskytuje se v

burzovní: die Börsengeschäfteburzovní obchody

exportní: der Ausfuhrhandelexportní obchod

pašerácký: das Schmugglergeschäftpašerácký obchod

podomní: der Hausierhandelpodomní obchod

pokoutní: das Schiebergeschäftpokoutní obchod

prémiový: das Prämiengeschäftfin. prémiový obchod

prodělečný: das Verlustgeschäftprodělečný obchod

předstíraný: das Scheingeschäftpředstíraný obchod

směnný: der Tauschhandelsměnný obchod

velký: der Großhandelobchod ve velkém

vnitřní: der Binnenhandelvnitřní obchod

drahý: ein teueres Geschäftdrahý obchod

makléř: das Geschäft dem Makler anvertrauensvěřit obchod makléři

nově: neu eröffnetes Geschäftnově otevřený obchod

oběhat: Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.Ještě musím oběhat několik obchodů.

otevřít: Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.Obchod se otevírá v 7 hodin.

otrok: der Sklavenhandel/Sklavenmarktobchod/trh s otroky

průchod: die Passage mit Kinos und Geschäftenprůchod s kinem a obchody

průmysl: Industrie, Landwirtschaft und Handelprůmysl, zemědělství a obchod

riskantní: ein riskantes Geschäftriskantní obchod

střižní: das Schnittwarengeschäftobchod se střižním zbožím

ujednat: ein Geschäft vertraglich vereinbarensmluvně ujednat obchod

uzavřený: ein vorübergehend geschlossenes Geschäftdočasně uzavřený obchod

vést: ein Geschäft führenvést obchod

vtrhnout: Die Kunden stürmten in die Geschäfte.Zákazníci vtrhli do obchodů.

vývěsní: das Aushängeschild eines Geschäftsvývěsní štít obchodu

zahraniční: der Auslandsmarkt/das Auslandsgeschäftzahraniční trh/obchod

zavřený: Das Geschäft ist schon zu.Obchod je už zavřený.

ztrátový: das Verlustgeschäftztrátový obchod

důl: Das Geschäft ist eine Goldgrube.přen. Ten obchod je zlatý důl.

Laden: ein teurer Ladendrahý obchod

abschließen: mit j-m ein Geschäft abschließenuzavřít obchod s kým

betreten: Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.Do tohoto obchodu už nevkročím.

Sache: Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.

schließen: Die Läden schließen um 18 Uhr.Obchody zavírají v šest hodin.

sollen: Der Laden soll sehr teuer sein.Ten obchod je prý velmi drahý.

übergeben: Er hat sein Geschäft dem Sohn übergeben.Předal svůj obchod synovi.

obchod: der Schwarzhandelčerný obchod