Hlavní obsah

průmysl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (odvětví hodpodářství) die Industrieprůmysl, zemědělství a obchodIndustrie, Landwirtschaft und Handel
  2. (konkrétní odvětví) die Industrielehký/těžký průmysldie Leichtindustrie/Schwerindustrietextilní průmysldie Textilindustrie

Vyskytuje se v

báňský: die Montanindustriebáňský průmysl

farmaceutický: die Pharmaindustriefarmaceutický průmysl

gumárenský: die Gummiindustriegumárenský průmysl

hodinářský: die Uhrenindustriehodinářský průmysl

hutní: die Hüttenindustriehutní průmysl

hutnický: die Hüttenindustriehutnický průmysl

chladírenský: die Kühlindustriechladírenský průmysl

lehký: die Leichtindustrielehký průmysl

naftový: die Erdölindustrienaftový průmysl

obuvní: die Schuhindustrieobuvní průmysl

ocelárenský: die Stahlindustrieocelárenský průmysl

pekárenský: die Backindustriepekárenský průmysl

plynárenský: die Gasindustrieplynárenský průmysl

sirkařský: die Zündholzindustriesirkařský průmysl

sklářský: die Glasindustriesklářský průmysl

tabákový: die Tabakindustrietabákový průmysl

těžký: die Schwerindustrietěžký průmysl

umělecký: die Kunstindustrieumělecký průmysl

vlnařský: die Wollindustrievlnařský průmysl

zbrojařský: die Rüstungsindustriezbrojařský průmysl

dřevařský: die Holzindustriedřevařský průmysl

rozvoj: der Aufschwung der Schwerindustrierozvoj těžkého průmyslu

zbrojní: die Rüstungsindustriezbrojní průmysl

verarbeiten: verarbeitende Industriezpracovatelský průmysl

průmysl: die Leichtindustrie/Schwerindustrielehký/těžký průmysl