Hlavní obsah

průmyslově

Příslovce

  • industriellprůmyslově vyspělá zeměein industriell hochentwickeltes Land

Vyskytuje se v

komplex: průmyslový komplexder Industriekomplex

odvětví: průmyslové odvětvíder Industriezweig

průmyslový: průmyslový závod/kombinátder Industriebetrieb/das Industriekombinat

produkce: zemědělská/průmyslová produkcedie landwirtschaftliche Produktion/Industrieproduktion

Revolution: průmyslová/technická revolucedie industrielle/technische Revolution

průmyslově: průmyslově vyspělá zeměein industriell hochentwickeltes Land