Hlavní obsah

Sache

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. předmět, věcDas sind meine Sachen.To jsou moje věci.Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.
  2. fam.oblečení, věci
  3. věc, záležitostin eigener Sacheve vlastním zájmuDie Sache ist erledigt.Věc je vyřízena/rozhodnuta.eine Sache anpackenchopit se věcibeschlossene Sache seinbýt hotová věc, být uzavřená záležitost
  4. práv.případ, kauza, věc
  5. téma, věcbei der Sache bleibenzůstat u tématuzur Sache kommendostat se k věci/tématuetw. zur Sache sagenříci co k tématu/věci

Vyskytuje se v

Knoten: Ta věc má háček.Die Sache hat einen Knoten.

Sache: movitosti, movitý majetekbewegliche Sachen

abtragen: obnošené věciabgetragene Sachen

anbelangen: co se mě/této věci týká...was mich/diese Sache anbelangt...

anweisen: Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.

ausgehen: Jak to dopadlo?Wie ist die Sache ausgegangen?

begreifen: pochopit smysl věciden Sinn einer Sache begreifen

derlei: Takové věci se stávají.Derlei Sachen kommen vor.

durchdenken: Ta věc není (důkladně) promyšlená.Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.

eilen: Ta věc spěchá.Die Sache eilt.

gefallen: Ta věc se mi nelíbí.Die Sache gefällt mir nicht.

klarlegen: Musím ti tu záležitost objasnit.Ich muss dir die Sache klarlegen.

Platz: položit věci zpět na své místodie Sachen an ihren Platz zurücklegen

stopfen: Všechny tyto věci musím nacpat do kufru.Ich muss alle diesen Sachen in den Koffer stopfen.

überdenken: Ještě jednou si tu věc promyslel.Er hat die Sache noch einmal überdacht.

verfahren: Ta věc je úplně ztracená.Die Sache ist völlig verfahren.

Witz: jádro věcihovor. der Witz der Sache

Zeit: Ta záležitost potřebuje svůj čas.Die Sache dauert seine Zeit.

zerschlagen: Ta věc se bohužel nezdařila.Die Sache hat sich leider zerschlagen.

mimo: hovor. být mimoneben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer sein

běžný: Je to běžná věc.Das ist eine übliche Sache.

dostat: dostat všechny věci do kufrualle Sachen in den Koffer kriegen

důležitý: důležitá věceine wichtige Sache

háček: Věc má háček.Die Sache hat einen Haken.

chod: udržovat věci v chodudie Sachen im Gange halten

chvátat: Ta věc chvátá.Die Sache ist dringend.

konečně: Konečně je to tvoje věc.Schließlich ist es deine Sache.

mrzutý: To je mrzutá věc!Das ist eine ärgerliche Sache!

můj, má, mé, moje: To je moje věc.Das ist meine Sache.

napolovic: Všechno děláš jen napolovic!Du machst nur halbe Sachen!

neznalý: být věci neznalýeiner Sache unkundig sein

opačně: Věci se mají přesně opačně.Die Sachen sind genau umgekehrt.

ostatní: ostatní věciübrige Sachen

otevřený: nechat věc otevřenoudie Sache offen lassen

podstata: podstata problému/věcider Kern des Problems/der Sache

pohodit: pohodit své věci jen tak po pokojiseine Sachen nur so im Zimmer herumwerfen

pochodit: Jak jste pochodili na úřadu práce?Wie ist die Sache auf dem Arbeitsamt ausgegangen?

pořídit: Jak jsi pořídil?Wie ist die Sache ausgegangen?

privátní: To je jeho privátní věc.Das ist seine private Sache.

rozházený: uklidit rozházené věciverstreute Sachen aufräumen

sbalit: sbalit věci na dovolenouSachen für den Urlaub zusammenpacken

směšovat: směšovat dvě (různé) věcizwei (verschiedene) Sachen verwechseln

stlačit: stlačit věci do kufrudie Sachen in den Koffer drücken

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: To je tvá věc.Das ist deine Sache.

věc: sbalit si své věciseine Sachen packen

velice: velice důležitá věceine sehr wichtige Sache

vyklubat se: Chci jen počkat, co se z toho vyklube.Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.

zabalit: Musím si před čundrem zabalit.Ich muss meine Sachen vor dem Wandern packen.

znechucený: Jsem z toho znechucený.Ich bin dieser Sache überdrüssig.

hotový: To je hotová věc.Es ist beschlossene Sache.

jádro: dostat se k jádru věcizum Kernpunkt der Sache kommen

kořen: dostat se ke kořenu věcian die Wurzel der Sache kommen

pořádek: dát věci do pořádkudie Sachen in Ordnung bringen

přímo: jít přímo k věcidirekt zur Sache gehen

geritzt: Domluveno!, Ujednáno!, Hotová věc!(Die Sache) Ist geritzt!, Geritzt!