Hlavní obsah

Platz

Der, podstatné jméno~es, -ä-e

  1. náměstí, prostranství
  2. místo, plocha na sport ap.die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo
  3. místo, sedadlo volné ap.(sich) Plätze reservieren lassennechat (si) rezervovat místa
  4. umístění, místoeinen Platz im Altersheim/Kindergarten bekommendostat místo v domově důchodců/ve školce
  5. postavení, místoj-s Platz im Lebenčí místo v životě
  6. prostor, místoj-m Platz machenudělat místo komuj-m Platz bietennabídnout komu místo
  7. sport.(konečné) umístění, místo

Vyskytuje se v

behalten: Platz behaltenzůstat sedět nevstávat

los: Auf die Plätze/Achtung - fertig - los!Připravit (se) - pozor - teď!

machen: j-m Platz machenudělat místo komu

Naht: aus den Nähten platzenpraskat ve švech posluchárna ap.

platzen: Ich platze (gleich)!Já (snad) prasknu! z přejedení

an: an demselben Platzna tom samém místě

behaupten: seinen Platz behauptenuhájit své místo

bitte: Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

fertig: sport. Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se, pozor, teď!

genug: Hast du genug Platz?Máš dost místa?

platzen: Mir ist die Naht geplatzt.Praskl mi šev.

tun: Tu es an seinen Platz.Dej to na své místo.

umbauen: einen Platz mit Wohnhäusern umbauenobestavět náměstí obytnými domy

místo: vyprodáno do posledního místabis auf den letzten Platz ausverkauft

místo: Přijměte místo.Nehmen Sie Platz.

aspirovat: aspirovat na první místoden ersten Platz anstreben

do: do posledního místabis auf den letzten Platz

držet: držet komu místoj-m den Platz halten

obsadit: být obsazeno do posledního místabis auf den letzten Platz besetzt sein

obsadit: obsadit druhé místoden zweiten Platz belegen

osvětlit: Náměstí bylo osvětleno reflektory.Der Platz wurde mit Scheinwerfern beleuchtet.

poskok: dělat poskoky na místěHüpfer auf dem Platz machen

prázdný: prázdné místoein leerer/freier Platz

prohodit: prohodit si místoPlätze tauschen

rojit se: Na náměstí se rojí demonstranti.Der Platz wimmelt von Demonstranten.

rozestoupit se: Rozestupte se!Machen Sie Platz!, Bahn frei!

soutěžit: soutěžit s kým o první místomit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifern

tento: Toto místo je volné.Dieser Platz ist frei.

třetí: obsadit třetí místoden dritten Platz belegen

uhájit: uhájit své místoseinen Platz behaupten

uprostřed: stát uprostřed náměstíin der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehen

uprostřed: Náměstí má uprostřed kašnu.Der Platz hat einen Brunnen in der Mitte.

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz

start: Připravit se ke startu, pozor, teď!Auf die Plätze, fertig, los!