Hlavní obsah

Platz

Der, podstatné jméno~es, -ä-e

  1. náměstí, prostranství
  2. místo, plocha na sport ap.die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo
  3. místo, sedadlo volné ap.(sich) Plätze reservieren lassennechat (si) rezervovat místa
  4. umístění, místoeinen Platz im Altersheim/Kindergarten bekommendostat místo v domově důchodců/ve školce
  5. postavení, místoj-s Platz im Lebenčí místo v životě
  6. prostor, místoj-m Platz machenudělat místo komuj-m Platz bietennabídnout komu místo
  7. sport.(konečné) umístění, místo

Vyskytuje se v

los: Auf die Plätze/Achtung - fertig - los!Připravit (se) - pozor - teď!

machen: j-m Platz machenudělat místo komu

Naht: aus den Nähten platzenpraskat ve švech posluchárna ap.

Platz: Platz nehmenposadit se, sednout si

platzen: Ich platze (gleich)!Já (snad) prasknu! z přejedení

an: an demselben Platzna tom samém místě

behaupten: seinen Platz behauptenuhájit své místo

bitte: Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

fertig: sport. Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se, pozor, teď!

genug: Hast du genug Platz?Máš dost místa?

tun: Tu es an seinen Platz.Dej to na své místo.

umbauen: einen Platz mit Wohnhäusern umbauenobestavět náměstí obytnými domy

místo: bis auf den letzten Platz ausverkauftvyprodáno do posledního místa

aspirovat: den ersten Platz anstrebenaspirovat na první místo

do: bis auf den letzten Platzdo posledního místa

držet: j-m den Platz haltendržet komu místo

obsadit: bis auf den letzten Platz besetzt seinbýt obsazeno do posledního místa

osvětlit: Der Platz wurde mit Scheinwerfern beleuchtet.Náměstí bylo osvětleno reflektory.

poskok: Hüpfer auf dem Platz machendělat poskoky na místě

prázdný: ein leerer/freier Platzprázdné místo

prohodit: Plätze tauschenprohodit si místo

rojit se: Der Platz wimmelt von Demonstranten.Na náměstí se rojí demonstranti.

rozestoupit se: Machen Sie Platz!, Bahn frei!Rozestupte se!

soutěžit: mit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifernsoutěžit s kým o první místo

tento: Dieser Platz ist frei.Toto místo je volné.

třetí: den dritten Platz belegenobsadit třetí místo

uhájit: seinen Platz behauptenuhájit své místo

uprostřed: in der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehenstát uprostřed náměstí

muž: der rechte Mann am rechten Platzsprávný muž na správném místě

start: Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se ke startu, pozor, teď!

behalten: Platz behaltenzůstat sedět nevstávat