Hlavní obsah

platzen

Slovesoi.

  1. Ich platze (gleich)! hovor. (snad) prasknu! z přejedení

Vyskytuje se v

machen: j-m Platz machenudělat místo komu

Naht: aus den Nähten platzenpraskat ve švech posluchárna ap.

Platz: Platz nehmenposadit se, sednout si

platzen: Ich platze (gleich)!Já (snad) prasknu! z přejedení

an: an demselben Platzna tom samém místě

behaupten: seinen Platz behauptenuhájit své místo

bitte: Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

genug: Hast du genug Platz?Máš dost místa?

tun: Tu es an seinen Platz.Dej to na své místo.

umbauen: einen Platz mit Wohnhäusern umbauenobestavět náměstí obytnými domy

místo: bis auf den letzten Platz ausverkauftvyprodáno do posledního místa

aspirovat: den ersten Platz anstrebenaspirovat na první místo

do: bis auf den letzten Platzdo posledního místa

držet: j-m den Platz haltendržet komu místo

obsadit: bis auf den letzten Platz besetzt seinbýt obsazeno do posledního místa

osvětlit: Der Platz wurde mit Scheinwerfern beleuchtet.Náměstí bylo osvětleno reflektory.

poskok: Hüpfer auf dem Platz machendělat poskoky na místě

prázdný: ein leerer/freier Platzprázdné místo

rojit se: Der Platz wimmelt von Demonstranten.Na náměstí se rojí demonstranti.

rozestoupit se: Machen Sie Platz!, Bahn frei!Rozestupte se!

soutěžit: mit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifernsoutěžit s kým o první místo

tento: Dieser Platz ist frei.Toto místo je volné.

třetí: den dritten Platz belegenobsadit třetí místo

uhájit: seinen Platz behauptenuhájit své místo

uprostřed: in der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehenstát uprostřed náměstí

muž: der rechte Mann am rechten Platzsprávný muž na správném místě

behalten: Platz behaltenzůstat sedět nevstávat