Hlavní obsah

platzen

Slovesoi.

  1. Ich platze (gleich)! hovor. (snad) prasknu! z přejedení

Vyskytuje se v

behalten: Platz behaltenzůstat sedět nevstávat

machen: j-m Platz machenudělat místo komu

Naht: aus den Nähten platzenpraskat ve švech posluchárna ap.

Platz: Platz nehmenposadit se, sednout si

an: an demselben Platzna tom samém místě

behaupten: seinen Platz behauptenuhájit své místo

bitte: Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

genug: Hast du genug Platz?Máš dost místa?

Platz: die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo

Platz: einen Platz im Altersheim/Kindergarten bekommendostat místo v domově důchodců/ve školce

Platz: j-s Platz im Lebenčí místo v životě

Platz: j-m Platz machenudělat místo komu

Platz: j-m Platz bietennabídnout komu místo

tun: Tu es an seinen Platz.Dej to na své místo.

umbauen: einen Platz mit Wohnhäusern umbauenobestavět náměstí obytnými domy

místo: vyprodáno do posledního místabis auf den letzten Platz ausverkauft

místo: Přijměte místo.Nehmen Sie Platz.

aspirovat: aspirovat na první místoden ersten Platz anstreben

do: do posledního místabis auf den letzten Platz

držet: držet komu místoj-m den Platz halten

obsadit: být obsazeno do posledního místabis auf den letzten Platz besetzt sein

obsadit: obsadit druhé místoden zweiten Platz belegen

osvětlit: Náměstí bylo osvětleno reflektory.Der Platz wurde mit Scheinwerfern beleuchtet.

poskok: dělat poskoky na místěHüpfer auf dem Platz machen

prázdný: prázdné místoein leerer/freier Platz

rojit se: Na náměstí se rojí demonstranti.Der Platz wimmelt von Demonstranten.

rozestoupit se: Rozestupte se!Machen Sie Platz!, Bahn frei!

soutěžit: soutěžit s kým o první místomit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifern

tento: Toto místo je volné.Dieser Platz ist frei.

třetí: obsadit třetí místoden dritten Platz belegen

uhájit: uhájit své místoseinen Platz behaupten

uprostřed: stát uprostřed náměstíin der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehen

uprostřed: Náměstí má uprostřed kašnu.Der Platz hat einen Brunnen in der Mitte.

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz