Hlavní obsah

Naht

Die, podstatné jméno~, -ä-e

  1. šev látky
  2. med.steh na ráně

Die, podstatné jméno~, -ä-e

  1. aus den Nähten platzen hovor.praskat ve švech posluchárna ap.

Vyskytuje se v

greifen: zum Greifen nah(e)na dosah (ruky)

nahe: von nah und fernzblízka i zdaleka, odevšad

Osten: der Nahe OstenBlízký východ

nahe: in die nahe Stadt gehenjít do blízkého města

nahe: nahe beim Bahnhof arbeitenpracovat nedaleko nádraží

nahe: sich auf die nahe Abreise vorbereitenpřipravovat se na brzký odjezd

nahe: mit j-m nahe verwandt seinbýt blízce spřízněn s kým

Tod: dem Tod(e) nahe seinbýt blízko smrti

Ende: Er fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

platzen: Mir ist die Naht geplatzt.Praskl mi šev.

blízký: Blízký východder Nahe Osten

blízko: sedět blízko dveřínahe der Tür sitzen

daleko: z blízka i z dalekaaus/von nah und fern

hraničit: Ten čin hraničil s podvodem.Die Tat kam dem Betrug nahe.

napětí: napětí na Blízkém východědie Spannungen im Nahen Osten

nebezpečně: pohybovat se nebezpečně blízko koho/čehosich gefährlich nah j-m/etw. bewegen

nedaleko: Do Vánoc je nedaleko.Weihnachten ist nahe.

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

omdlení: Bylo jí na omdlení.Sie war einer Ohnmacht nahe.

párat: párat ševeine Naht auftrennen

pláč: mít k pláči na krajíčkudem Weinen nahe sein

poblíž: usednout poblížsich nah setzen

poblíž: bydlet poblíž nádražínahe dem Bahnhof wohnen

prasklý: prasklý ševeine aufgeplatzte Naht

při: při kraji čeho(nahe) am Rande etw. Gen

zblízka: zblízka i zdalekavon nah und fern