Hlavní obsah

Naht

Die, podstatné jméno~, -ä-e

  1. šev látky
  2. med.steh na ráně

Die, podstatné jméno~, -ä-e

  1. aus den Nähten platzen hovor.praskat ve švech posluchárna ap.

Vyskytuje se v

nahe: von nah und fernzblízka i zdaleka, odevšad

Naht: aus den Nähten platzenpraskat ve švech posluchárna ap.

Osten: der Nahe OstenBlízký východ

Tod: dem Tod(e) nahe seinbýt blízko smrti

Ende: Er fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

platzen: Mir ist die Naht geplatzt.Praskl mi šev.

blízký: der Nahe OstenBlízký východ

blízko: nahe der Tür sitzensedět blízko dveří

daleko: aus/von nah und fernz blízka i z daleka

hraničit: Die Tat kam dem Betrug nahe.Ten čin hraničil s podvodem.

napětí: die Spannungen im Nahen Ostennapětí na Blízkém východě

nebezpečně: sich gefährlich nah j-m/etw. bewegenpohybovat se nebezpečně blízko koho/čeho

nedaleko: Weihnachten ist nahe.Do Vánoc je nedaleko.

nedaleký: Er wohnt im nahen Dorf.Bydlí v nedaleké vesnici.

omdlení: Sie war einer Ohnmacht nahe.Bylo jí na omdlení.

párat: eine Naht auftrennenpárat šev

pláč: dem Weinen nahe seinmít k pláči na krajíčku

poblíž: sich nah setzenusednout poblíž

prasklý: eine aufgeplatzte Nahtprasklý šev

při: (nahe) am Rande etw. Genpři kraji čeho

zblízka: von nah und fernzblízka i zdaleka

greifen: zum Greifen nah(e)na dosah (ruky)