Hlavní obsah

hraničit

Nedokonavé sloveso

  1. (sousedit) (an)grenzen, stoßen, (an)rainen an etw. AkkNěmecko hraničí na jihu se Švýcarskem.Deutschland grenzt im Süden an die Schweiz.
  2. přen.(být velmi podobný) nahekommen etw. Dat, grenzen an etw. AkkTen čin hraničil s podvodem.Die Tat kam dem Betrug nahe.