Hlavní obsah

grenzen

Vyskytuje se v

kennen: keine Grenzen kennenneznat hranic

hart: hart an der Grenze zu etw.těsně na hranici čeho

östlich: östlich der Grenzevýchodně od hranice

öffnen: die Grenzen öffnenotevřít hranice

stoppen: eine Reisegruppe an der Grenze stoppenzastavit skupinu turistů na hranici

umwechseln: das Geld an der Grenze umwechselnvyměnit peníze na hranicích

Verlauf: den Verlauf einer Grenze festlegenstanovit průběh hranice

Grenze: sich in Grenzen haltendržet se v mezích