Hlavní obsah

hart

Přídavné jménohärter, härtest-

  1. Es geht hart auf hart. hovor.Jde do tuhého.

Příslovce

Vyskytuje se v

hart: Es geht hart auf hart.Jde do tuhého.

Nuss: für j-n eine harte Nuss seinbýt pro koho (tvrdý) oříšek

Währung: eine harte Währungtvrdá měna

arbeiten: noch hart an sich arbeiten müssenmuset na sobě ještě tvrdě pracovat

Ei: ein weich/hart gekochtes Eivejce (uvařené) naměkko/natvrdo

ruhen: Er ruht nach der harten Arbeit.Odpočívá po těžké práci.

Schale: Die Mandel hat eine harte Schale.Mandle má tvrdou skořápku.

jer: hartes/weiches Zeichentvrdý/měkký jer

tvrdý: hart gekochte Eiervejce natvrdo

krutý: ein grausamer/strenger/harter Winterkrutá zima

náraz: ein harter Prall gegen etw., an etw.prudký náraz do čeho, na co

natvrdo: hart gekochtes Eigastr. vejce uvařené natvrdo

okorat: Das Brot ist hart geworden.Chléb okoral.

parný: Das war ein harter Tag für alle.Byl to pro všechny parný den.

perný: harte/sauere Arbeitperná práce

pykat: seine Tat hart büßentvrdě pykat za svůj čin

uvařit: die Eier hart/weich kochenuvařit vejce natvrdo/naměkko

vydřít: Unser Haus haben wir uns hart erarbeitet.Náš dům jsme si tvrdě vydřeli.

zmrzlý: hart gefroren seinbýt zmrzlý na kost

ztvrdnout: Das Brot ist hart geworden.Chléb ztvrdl.

palice: einen harten Schädel habenmít tvrdou palici

rozlousknout: eine (harte) Nuss knackenrozlousknout (tvrdý) oříšek

tuhý: Es geht hart auf hart.Jde do tuhého.

Brocken: ein harter Brockentvrdý oříšek, fuška složitý úkol