Hlavní obsah

hart

Přídavné jménohärter, härtest-

  1. Es geht hart auf hart. hovor.Jde do tuhého.

Příslovce

Vyskytuje se v

Brocken: ein harter Brockentvrdý oříšek, fuška složitý úkol

Nuss: für j-n eine harte Nuss seinbýt pro koho (tvrdý) oříšek

Währung: eine harte Währungtvrdá měna

arbeiten: noch hart an sich arbeiten müssenmuset na sobě ještě tvrdě pracovat

Ei: ein weich/hart gekochtes Eivejce (uvařené) naměkko/natvrdo

ruhen: Er ruht nach der harten Arbeit.Odpočívá po těžké práci.

Schale: Die Mandel hat eine harte Schale.Mandle má tvrdou skořápku.

jer: tvrdý/měkký jerhartes/weiches Zeichen

tvrdý: vejce natvrdohart gekochte Eier

krutý: krutá zimaein grausamer/strenger/harter Winter

náraz: prudký náraz do čeho, na coein harter Prall gegen etw., an etw.

natvrdo: gastr. vejce uvařené natvrdohart gekochtes Ei

okorat: Chléb okoral.Das Brot ist hart geworden.

parný: Byl to pro všechny parný den.Das war ein harter Tag für alle.

perný: perná práceharte/sauere Arbeit

pykat: tvrdě pykat za svůj činseine Tat hart büßen

uvařit: uvařit vejce natvrdo/naměkkodie Eier hart/weich kochen

vydřít: Náš dům jsme si tvrdě vydřeli.Unser Haus haben wir uns hart erarbeitet.

zmrzlý: být zmrzlý na kosthart gefroren sein

ztvrdnout: Chléb ztvrdl.Das Brot ist hart geworden.

palice: mít tvrdou palicieinen harten Schädel haben

rozlousknout: rozlousknout (tvrdý) oříšekeine (harte) Nuss knacken

tuhý: Jde do tuhého.Es geht hart auf hart.

tvrdý: Je to tvrdý oříšek.Das ist eine harte Nuss.