Hlavní obsah

těžký

Přídavné jméno

  1. (hodně vážící) schwer, Schwer-, schwergewichtigNesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.těžký průmysldie Schwerindustrie
  2. (silný, intenzivní) schwer, Schwer-těžká nemoceine schwere Krankheittěžký kuřákein schwerer Raucher
  3. (přísný) schwer
  4. (namáhavý) schwierig, hart, schwerJe pro mne těžké...Es fällt mir schwer...
  5. (tíživý) schwertěžká hodinka kohoj-s schwere Stunde

Vyskytuje se v

průmysl: lehký/těžký průmysldie Leichtindustrie/Schwerindustrie

deprese: příznaky těžké depreseSymptome einer schweren Depression

nesmírně: nesmírně těžké rozhodnutíeine ungeheuer schwere Entscheidung

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

rozvoj: rozvoj těžkého průmysluder Aufschwung der Schwerindustrie

vzdorovat: vzdorovat těžkému osududem schweren Schicksal trotzen

vzepřít: vzepřít těžký kufreinen schweren Koffer hochstemmen

začátek: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

zápasit: zápasit s těžkou nemocímit einer schweren Krankheit ringen

období: mít za sebou těžké obdobíeine schwere Zeit hinter sich haben

těžký: těžký průmysldie Schwerindustrie