Hlavní obsah

hart

Přídavné jménohärter, härtest-

  1. Es geht hart auf hart. hovor.Jde do tuhého.

Příslovce

Vyskytuje se v

hart: Es geht hart auf hart.Jde do tuhého.

Nuss: für j-n eine harte Nuss seinbýt pro koho (tvrdý) oříšek

Währung: eine harte Währungtvrdá měna

arbeiten: noch hart an sich arbeiten müssenmuset na sobě ještě tvrdě pracovat

Ei: ein weich/hart gekochtes Eivejce (uvařené) naměkko/natvrdo

ruhen: Er ruht nach der harten Arbeit.Odpočívá po těžké práci.

Schale: Die Mandel hat eine harte Schale.Mandle má tvrdou skořápku.

Brocken: ein harter Brockentvrdý oříšek, fuška složitý úkol