Hlavní obsah

ei

Das, podstatné jméno~(e)s, ~er

  1. vejce, vajíčko ptačí ap.Die Hennen legen Eier.Slepice snáší vejce.ein weich/hart gekochtes Eivejce (uvařené) naměkko/natvrdo
  2. hovor.bomba, puma letecká
  3. hovor.prachy

Vyskytuje se v

Ei: Das ist ein (dickes) Ei!To je (pěkná) patálie!, To je nadělení!

Eis: Das Eis ist gebrochen.Ledy se prolomily.

gehen: aufs Eis tanzen gehenpohybovat se na tenkém ledě

sitzen: auf etw. Dat wie die Glucke auf den Eiern sitzenna čem sedět jak kvočna na vejcích

dünn: dünnes Eis durchbrechenprolomit tenký led

glatt: auf einem glatten Eis schlitternklouzat se na hladkém ledu

beigeben: dem Teig ein Ei beigebenpřidat do těsta vejce

einschlagen: Eier einschlagenrozbíjet vejce

Schale: Eier mit weißer Schalevajíčka s bílou skořápkou

sprengen: Das Eis sprengte den Felsen.Led roztříštil skálu.

springen: Das Eis springt.Led puká.

unter: Unter vier Eiern waren zwei faule.Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.

werden: Das Wasser wurde zu Eis.Z vody se stal led.

tvrdý: hart gekochte Eiervejce natvrdo

vejce: j-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderempodobat se komu/čemu jako vejce vejci

dvanáct: eine Zwölferpackung Eiervejce balená po dvanácti kusech

kopa: zwei Schock Eierdvě kopy vajec

led: auf dem Eis Schlittschuh laufenbruslit na ledě

lízat: Eis leckenlízat zmrzlinu

měkko: weich gekochte Eiervejce uvařené na měkko

mrznout: Das Wasser gefriert (zu Eis).Voda mrzne.

nahniličko: weich gekochtes Eivejce nahniličko

naměkko: weich gekochte Eiervajíčka naměkko

natvrdo: hart gekochtes Eigastr. vejce uvařené natvrdo

popraskat: Das Eis ist geborsten.Led popraskal.

praskat: Das Eis birst.Ledy praskají.

prolomit: ein Loch ins Eis brechenprolomit díru v ledu

pukat: Das Eis birst.Led puká.

rozplynout se: Das Eis ist in der Sonne zerflossen.Led se na slunci rozplynul.

říznout sebou: auf dem Eis stürzenříznout sebou na ledě

snést: ein Ei legensnést vejce

uvařit: die Eier hart/weich kochenuvařit vejce natvrdo/naměkko

vajíčko: ein weich gekochtes Eivajíčko naměkko

vyfouknout: das Ei ausblasenvyfouknout vajíčko

whisky: Whisky mit Eis trinkenpít whisky s ledem

změknout: Das Eis auf dem Teich ist weich geworden.Led na rybníce změkl.

zmrzlina: auf('s) Eis gehenjít na zmrzlinu

babka: etw. für einen Apfel und ein Ei kaufenkoupit co za babku

podobný: wie ein Ei dem anderen gleichenbýt si podobný jako vejce vejci

brechen: das Eis brechenprolomit ledy