Hlavní obsah

snést

Vyskytuje se v

odpor: Nesnese žádný odpor.Er verträgt keinen Widerspruch.

papír: Papír snese všechno.Papier ist geduldig.

aushalten: snést čí pohledj-s Blick aushalten

Kritik: nesnést žádnou kritikukeine Kritik vertragen

dulden: Tato záležitost nesnese/nestrpí odkladu.Diese Angelegenheit duldet keinen Aufschub/keine Verzögerung.

snést: Už to nesnesu.Ich ertrage es nicht mehr.