Hlavní obsah

legen

Sloveso

  1. položit dát do vodorovné polohy
  2. postavit, stavět žebřík ke stromu ap.
  3. sich legen lehnout si do postele ap.Leg dich!Lehni! pobídka psovi
  4. sich legen snést se zima na krajinu ap.
  5. položit, umístit nohy na křeslo ap.Sie legte die Tischdecke auf den Tisch.Položila ubrus na stůl.
  6. j-n/etw. irgendwohin uložit, dát koho/co kam
  7. uložit, poskládat, upravit do určitého tvaruWäsche legen(po)skládat prádlo
  8. sich legen utišovat se, ustávat, opadat rozbouřené moře, rozčílení ap.

Vyskytuje se v

Akte: etw. Akk zu den Akten legenodložit co ad acta, založit co ke spisům

Goldwaage: alles/jedes Wort auf die Goldwaage legenbrát všechno doslovně/smrtelně vážně

Grundstein: den Grundstein zu etw. legenpoložit základní kámen čeho, čemu

Hand: für j-n/etw. seine Hand ins Feuer legendát za koho/co ruku do ohně zaručit se

Karte: die Karten aufdecken/auf den Tisch legenodkrýt karty/vyložit karty (na stůl)

Karte: j-m die Karten legenvykládat komu karty

Seite: etw. Akk auf die Seite legenodkládat si co bokem

Weg: j-m/etw. nichts in den Weg legenneklást komu/čemu do cesty žádné překážky

Wert: Wert auf etw. Akk legenklást důraz na co

Wiege: j-m in die Wiege gelegt worden seinbýt komu dáno do vínku

Wort: jedes Wort auf die Goldwaage legenvážit každé slovo

auf: die Tasche auf den Boden legenpoložit tašku na zem

Falle: eine Falle aufstellen/legennalíčit/nastražit past

Kette: einen Hund an die Kette legenuvázat psa na řetěz

Schoß: die Hände in den Schoß legensložit ruce do klína

übers: j-n übers Knie legenpřehnout koho přes koleno

Äußerlichkeit: auf Äußerlichkeiten Wert legenklást důraz na vzhled

Brand: Brand an etw. legenzapálit, podpálit co

dazwischen: Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.

Ei: Die Hennen legen Eier.Slepice snáší vejce.

Feuer: Feuer legen/löschenzaložit/uhasit požár

Grab: Blumen auf j-s Grab legenpoložit květiny na čí hrob

Gras: sich ins Gras legenlehnout si do trávy

Krone: Er legte die Krone nieder.Vzdal se koruny.

Leitung: die Leitung legenpoložit vedení

Schulter: den Arm um j-s Schulter legenkoho vzít kolem ramen

Wind: Der Wind bläst/legt sich.Vítr vane/utichá.