Hlavní obsah

belegen

Sloveso

  1. obložit housku ap., položit koberce ap.den Fußboden mit Fliesen belegenobkládat podlahu dlaždicemi
  2. voj.ostřelovat, bombardovat město ap.
  3. zapsat si kurz ap.
  4. sport.obsadit druhé místo ap.
  5. obsadit lidmi ap.Die Telefonleitung ist belegt.Telefonní linka je obsazena.Das Hotel ist voll belegt.Hotel je plně obsazen.
  6. j-n mit etw. zatížit, postihnout koho čím, uvalit na koho co
  7. doložit výdaje ap.ein Gesuch ordnungsgemäß belegendoložit žádost řádnými doklady

Vyskytuje se v

Beispiel: etw. mit Beispielen belegendoložit co příklady

Boden: Der Boden war mit Teppichen belegt.Na podlaze byly položené koberce.

Kurs: einen Kurs in Spanisch belegenzapsat si kurz španělštiny

Rang: den ersten/letzten Rang belegenobsadit první/poslední místo

urkundlich: urkundlich belegt seinbýt doložený listinou

daň: etw. mit einer Steuer belegenekon. uvalit daň na co

obsadit: Es ist belegt/besetzt.Je obsazeno.

klatba: j-n mit einem Bann belegenuvalit klatbu na koho

obložit: ein Brot mit Wurst belegenobložit chléb salámem

podložit: Ausgaben durch Quittungen belegenpodložit výdaje účtenkami

třetí: den dritten Platz belegenobsadit třetí místo

belegen: den Fußboden mit Fliesen belegenobkládat podlahu dlaždicemi