Hlavní obsah

belegen

Sloveso

  1. obložit housku ap., položit koberce ap.den Fußboden mit Fliesen belegenobkládat podlahu dlaždicemi
  2. voj.ostřelovat, bombardovat město ap.
  3. zapsat si kurz ap.
  4. sport.obsadit druhé místo ap.
  5. obsadit lidmi ap.Die Telefonleitung ist belegt.Telefonní linka je obsazena.Das Hotel ist voll belegt.Hotel je plně obsazen.
  6. j-n mit etw. zatížit, postihnout koho čím, uvalit na koho co
  7. doložit výdaje ap.ein Gesuch ordnungsgemäß belegendoložit žádost řádnými doklady

Vyskytuje se v

Beispiel: etw. mit Beispielen belegendoložit co příklady

Boden: Der Boden war mit Teppichen belegt.Na podlaze byly položené koberce.

Kurs: einen Kurs in Spanisch belegenzapsat si kurz španělštiny

Rang: den ersten/letzten Rang belegenobsadit první/poslední místo

urkundlich: urkundlich belegt seinbýt doložený listinou

daň: ekon. uvalit daň na coetw. mit einer Steuer belegen

obsadit: Je obsazeno.Es ist belegt/besetzt.

klatba: uvalit klatbu na kohoj-n mit einem Bann belegen

obložit: obložit chléb salámemein Brot mit Wurst belegen

obsadit: obsadit druhé místoden zweiten Platz belegen

podložit: podložit výdaje účtenkamiAusgaben durch Quittungen belegen

třetí: obsadit třetí místoden dritten Platz belegen