Hlavní obsah

Beleg

Vyskytuje se v

Beispiel: etw. mit Beispielen belegendoložit co příklady

belegen: den Fußboden mit Fliesen belegenobkládat podlahu dlaždicemi

Boden: Der Boden war mit Teppichen belegt.Na podlaze byly položené koberce.

Kurs: einen Kurs in Spanisch belegenzapsat si kurz španělštiny

Rang: den ersten/letzten Rang belegenobsadit první/poslední místo

urkundlich: urkundlich belegt seinbýt doložený listinou

daň: etw. mit einer Steuer belegenekon. uvalit daň na co

obsadit: Es ist belegt/besetzt.Je obsazeno.

klatba: j-n mit einem Bann belegenuvalit klatbu na koho

obložit: ein Brot mit Wurst belegenobložit chléb salámem

podložit: Ausgaben durch Quittungen belegenpodložit výdaje účtenkami

třetí: den dritten Platz belegenobsadit třetí místo

vyhotovení: die Ausstellung des Belegs in drei Tagenvyhotovení dokladu do tří dnů