Hlavní obsah

Quittung

Vyskytuje se v

Vorlage: etw. nur gegen Vorlage der Quittung erhaltenobdržet co pouze po předložení stvrzenky

podložit: Ausgaben durch Quittungen belegenpodložit výdaje účtenkami

příjmový: der Einnahmebeleg, die Quittungpříjmový doklad

stvrzenka: eine Quittung ausstellenvyhotovit stvrzenku