Hlavní obsah

Bescheinigung

Vyskytuje se v

vorlegen: j-m die Bescheinigung/Papiere/Zeugnisse vorlegenpředložit potvrzení/doklady/vysvědčení komu

samotestování: čestné prohlášení o provedeném samotestováníBescheinigung über die Durchführung der Selbsttestung

potvrzení: lékařské potvrzeníärztliche Bescheinigung

potvrzenka: vystavit komu potvrzenkuj-m eine Bescheinigung ausstellen