Hlavní obsah

Ausweis

Vyskytuje se v

berechtigen: Der Ausweis berechtigt zum kostenlosen Eintritt.Průkaz opravňuje k bezplatnému vstupu.

průkazní: der Ausweisprůkazní lístek

opravňovat: Der Ausweis berechtigt den Inhaber zum Eintritt.Průkazka opravňuje držitele ke vstupu.

předložit: Ausweise vorlegen!Předložte doklady!

výkaz: nach Ausweis der Statistikstat. podle statistického výkazu