Hlavní obsah

ausweisen

Slovesoie, ie

  1. vyhostit, vykázat ze země ap.
  2. sich ausweisen prokázat se, legitimovat seWeisen Sie sich, bitte, aus!Prokažte, prosím, svou totožnost!, Legitimujte se, prosím!
  3. sich ausweisen als etw. Nom osvědčit se, prokázat se jako kdo/co
  4. etw. Akk dokázat co talent ap.
  5. vykazovat ztráty ap.
  6. deklarovat, prohlašovat
  7. j-n als etw. Akk vypovídat, svědčit o kom jako o čem o talentu ap.Dieser Film weist ihn als begabten Regisseur aus.Tento film o něm svědčí jako o nadaném režisérovi.

Vyskytuje se v

předložit: Předložte doklady!Ausweise vorlegen!

vyhostit: vyhostit nežádoucí osobyunerwünschte Personen ausweisen