Hlavní obsah

Boden

Vyskytuje se v

Boden: auf fruchtbaren Boden fallenpadnout na úrodnou půdu

golden: Handwerk hat goldenen Boden.Řemeslo má zlaté dno.

Grund: sich in Grund und Boden schämenstydět se do krve

verlieren: den Boden unter den Füßen verlierenztrácet půdu pod nohama

auf: die Tasche auf den Boden legenpoložit tašku na zem

erdig: ein erdiger Bodenhlinitá půda

rücklings: rücklings auf den Boden fallenspadnout zády na zem

abstoßen: Ich stieß mich vom Boden ab.Odrazila jsem se od země.

planieren: den Boden planierensrovnat zem

rumpeln: auf dem (Dach)Boden rumpelnrachotit na půdě

schlagen: einen Pflock in den Boden schlagenzabít kolík do země

Schmutz: der Schmutz auf dem Bodenšpína na podlaze

sickern: Das Wasser sickert in den Boden.Voda se vsakuje do země.

spucken: Kirschkerne auf den Boden spuckenplivat třešňové pecky na zem

chudý: karger Bodenchudá půda

kluzký: Achtung, glatter Boden!Pozor, kluzká podlaha!

ležet: im Bett/auf dem Boden liegenležet v posteli/na zemi

obsah: den Inhalt des Korbes auf den Boden ausschüttenvysypat obsah košíku na zem

odlepit se: Das Flugzeug hat vom Boden abgehoben.Letadlo se odlepilo od země.

plivat: Spuckt nicht auf den Boden!Neplivejte na zem!

povalovat se: Ihre Kleidung liegt auf dem Boden herum.Oblečení se jí povaluje po zemi.

přimrznout: Die Kanne ist am Boden angefroren.Konev přimrzla k podlaze.

přitlačit: den Gegner an den Boden drückenpřitlačit protivníka k zemi

půda: fruchtbarer/unfruchtbarer Bodenúrodná/neúrodná půda

rovný: ebener Bodenrovná podlaha

rozprostřít: den Teppich auf dem Boden ausbreitenrozprostřít koberec na zem

rozsypat: Salz auf dem Boden verstreuenrozsypat sůl na zem

roztáhnout: den Teppich auf dem Boden ausbreitenroztáhnout na podlahu koberec

růst: nur auf sandigen Böden wachsenrůst jen v písčitých půdách

sehnout se: sich zum Boden (für die Geldtasche) bückensehnout se k zemi (pro peněženku)

sesout se: zu Boden sinkensesout se k zemi

setřít: den Boden aufwischensetřít podlahu

spočívat: auf dem Boden ruhen und sich erholenspočívat na zemi a odpočívat

spodek: der Boden eines Behältersspodek nádoby

suchý: den Boden trocken wischenutřít podlahu do sucha

umýt: den Boden putzen/aufwischenumýt podlahu

vyhrábnout: Wurzeln aus dem Boden aushebenvyhrábnout kořeny ze země

vysušený: der ausgetrocknete Bodenvysušená půda

vysypat se: Die Handtasche wurde auf den Boden ausgeschüttet.Kabelka se vysypala na zem.

zamrznout: Der Teich ist (bis zum Boden) zugefroren.Rybník zamrzl až na dno.

země: sich auf den Boden setzensednout si na zem

zvednout: einen Stein vom Boden aufhebenzvednout ze země kámen

déšť: wie Pilze aus dem Boden schießenrůst jako houby po dešti

houba: wie Pilze aus dem Boden schießenrůst jako houby po dešti

neutrální: etw. auf neutralem Boden verhandelnprojednat co na neutrální půdě

pevný: den Boden unter den Füßen verlierenztratit pevnou půdu pod nohama

řemeslo: Handwerk hat goldenen Boden.Řemeslo má zlaté dno.

vzít se: Wie aus dem Boden gewachsen ..., Wie vom Himmel gefallen ...Kde se vzal, tu se vzal ...

bekommen: festen Boden unter die Füße bekommenzískat pevnou půdu pod nohama