Hlavní obsah

bekommen

Slovesoa, h./i. o

  1. dostateinen Brief bekommendostat dopis
  2. dostat, obdržet zprávu ap.einen Glückwunsch bekommendostat blahopřání
  3. dostat chuť ap.Hunger/Durst bekommendostat hlad/žízeň
  4. dostat, přivodit si angínu ap.
  5. čekat dítě
  6. j-n zu etw. přimět koho k čemu
  7. chytit, stihnout vlak ap.
  8. svědčit, prospětDer Klimawechsel bekommt dir gut.Změna podnebí ti prospěje.Die Kur ist ihm schlecht bekommen.Léčba mu moc neprospěla.

Vyskytuje se v

Dämpfer: einen Dämpfer bekommendostat (pořádnou) sprchu zklamat se

genug: Sie kann nie genug bekommen.Ta nemá nikdy dost. chce stále víc

hören: etwas von j-m zu hören bekommenod koho dostat vynadáno

Kopf: einen roten Kopf bekommenzčervenat, zrudnout studem ap.

Oberhand: die Oberhand gewinnen/bekommen/erhaltenzískat převahu

Ohr: lange Ohren machen/bekommennatahovat/špicovat uši

Wind: j. hat von etw. Wind bekommenco se doneslo komu

Zunder: Zunder bekommen/kriegendostat výprask

Zustand: Zustände bekommendostat záchvat, zbláznit se

Zuwachs: Zuwachs bekommen/erwartenmít/očekávat přírůstek v rodině

zu: etw. zum Geburtstag bekommendostat k narozeninám co

Anfall: einen asthmatischen Anfall bekommendostat astmatický záchvat

Aufgabe: Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.Dostala za úkol opatřit peníze.

befriedigend: befriedigend in etw. Dat bekommendostat z čeho trojku

daransetzen: Er hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen.Vynaložil vše na to, aby tu práci dostal.

Dresche: Dresche bekommen/kriegendostat výprask/nářez

Ersatz: Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

gut: sehr gut/gut in Mathe bekommendostat jedničku/dvojku z matiky

Hintern: ein paar auf den Hintern bekommendostat pár na zadek

Hitzschlag: einen Hitzschlag bekommendostat úpal

Platz: einen Platz im Altersheim/Kindergarten bekommendostat místo v domově důchodců/ve školce

Prozent: Prozente bekommendostat procenta/podíl

schenken: Er bekam zu Weihnachten ein Fahrrad geschenkt.Dostal na Vánoce kolo.

Schlag: Schläge bekommendostat výprask

Sonnenbrand: Sonnenbrand bekommenspálit se

spitzbekommen: Ich bekam das schnell spitz.Rychle jsem na to přišel.

Spritze: eine Spritze bekommendostat injekci

dar: etw. geschenkt/als Geschenk bekommendostat co darem

echo: Echo von j-m bekommendostat od koho echo

huba: eine aufs Maul bekommendostat přes hubu

odměna: etw. zur Belohnung bekommendostat co za odměnu

rozkaz: einen Befehl zu etw. bekommendostat rozkaz k čemu

anonym: einen anonymen Brief bekommendostat anonym

dát: Wie viel hast du dafür bekommen?Co ti za to dali?

dobírka: eine Nachnahmesendung bekommendostat dobírku

dostat: Durst/Angst bekommendostat žízeň/strach

dovolat se: Ich kann keine Verbindung bekommen.Nemohu se nikam dovolat.

dvojka: sehr gut bekommen, eine Zwei bekommendostat dvojku z písemky

hezký: schönes Geld bekommendostávat hezké peníze

hlad: Hunger haben/bekommenmít/dostat hlad

kopřivka: das Nesselfieber bekommendostat kopřivku

lacině: j-n/etw. für ein Spottgeld bekommenzískat koho/co lacino

lepší: eine bessere Arbeitsstelle bekommenzískat lepší pracovní místo

malér: Ärger bekommen, in Probleme geratendostat se do maléru

méně: weniger Punkte bekommenzískat méně bodů

mírný: eine milde Strafe bekommendostat mírný trest

mít: ein gutes Gehalt bekommenmít dobrý plat

nabažit se: Er kann von dir nicht genug bekommen.Nemůže se tě nabažit.

naproti: Du bekommst das drüben.Dostaneš to naproti.

napřed: das Geld im Voraus bekommendostat peníze napřed

naskočit: Er hat eine Gänsehaut bekommen.Naskočila mu husí kůže.

navíc: etw. zusätzlich bekommendostat co navíc

osypat se: Er hat von Erdbeeren einen Ausschlag bekommen.Osypal se po jahodách.

po: Sie bekamen je einen Hunderter.Dostali po stovce.

pokutovat: Der Fahrer bekam ein Strafmandat für die Geschwindigkeitsüberschreitung.Řidič byl pokutován za překročení rychlosti.

prémie: für etw. extra Prämien bekommendostat mimořádné prémie za co

prospekt: die Prospekte kostenlos bekommendostat prospekty zdarma

pusinka: ein Küsschen bekommendostat pusinku

ranit: Er hat einen Schlaganfall bekommen.Ranila ho mrtvice.

rozbolet (se): Ich bekam Kopfschmerzen davon.Rozbolela mě z toho hlava.

teprve: Ich habe es erst gestern bekommen.Dostal jsem to teprve včera.

Vánoce: zu Weihnachten ein Geschenk bekommendostat k Vánocům dárek

věno: etw. als Mitgift bekommendostat co věnem

vypáčit: Ich bekomme den Schlüssel nicht aus dem Schloss heraus.Nemůžu vypáčit ten klíč ze zámku.

zadek: eins auf den Hintern bekommendostat na zadek

známka: eine gute Note in etw. bekommendostat dobrou známku z čeho

babka: etw. für ein Spottgeld bekommendostat co za babku

sosák: eins auf die Nase bekommendostat přes sosák

bekommen: Was bekommen Sie?Co si přejete?, Přejete si? v obchodě