Hlavní obsah

bekommen

Slovesoa, h./i. o

  1. dostateinen Brief bekommendostat dopis
  2. dostat, obdržet zprávu ap.einen Glückwunsch bekommendostat blahopřání
  3. dostat chuť ap.Hunger/Durst bekommendostat hlad/žízeň
  4. dostat, přivodit si angínu ap.
  5. čekat dítě
  6. j-n zu etw. přimět koho k čemu
  7. chytit, stihnout vlak ap.
  8. svědčit, prospětDer Klimawechsel bekommt dir gut.Změna podnebí ti prospěje.Die Kur ist ihm schlecht bekommen.Léčba mu moc neprospěla.

Vyskytuje se v

Dämpfer: einen Dämpfer bekommendostat (pořádnou) sprchu zklamat se

genug: Sie kann nie genug bekommen.Ta nemá nikdy dost. chce stále víc

hören: etwas von j-m zu hören bekommenod koho dostat vynadáno

Kopf: einen roten Kopf bekommenzčervenat, zrudnout studem ap.

Oberhand: die Oberhand gewinnen/bekommen/erhaltenzískat převahu

Ohr: lange Ohren machen/bekommennatahovat/špicovat uši

Wind: j. hat von etw. Wind bekommenco se doneslo komu

Zunder: Zunder bekommen/kriegendostat výprask

Zustand: Zustände bekommendostat záchvat, zbláznit se

Zuwachs: Zuwachs bekommen/erwartenmít/očekávat přírůstek v rodině

zu: etw. zum Geburtstag bekommendostat k narozeninám co

Anfall: einen asthmatischen Anfall bekommendostat astmatický záchvat

Aufgabe: Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.Dostala za úkol opatřit peníze.

befriedigend: befriedigend in etw. Dat bekommendostat z čeho trojku

daransetzen: Er hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen.Vynaložil vše na to, aby tu práci dostal.

Dresche: Dresche bekommen/kriegendostat výprask/nářez

Ersatz: Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

gut: sehr gut/gut in Mathe bekommendostat jedničku/dvojku z matiky

Hintern: ein paar auf den Hintern bekommendostat pár na zadek

Hitzschlag: einen Hitzschlag bekommendostat úpal

Platz: einen Platz im Altersheim/Kindergarten bekommendostat místo v domově důchodců/ve školce

Prozent: Prozente bekommendostat procenta/podíl

schenken: Er bekam zu Weihnachten ein Fahrrad geschenkt.Dostal na Vánoce kolo.

schenken: etw. von j-m geschenkt bekommendostat co jako dárek od koho

Schlag: Schläge bekommendostat výprask

Sonnenbrand: Sonnenbrand bekommenspálit se

spitzbekommen: Ich bekam das schnell spitz.Rychle jsem na to přišel.

Spritze: eine Spritze bekommendostat injekci

dar: dostat co daremetw. geschenkt/als Geschenk bekommen

echo: dostat od koho echoEcho von j-m bekommen

huba: dostat přes hubueine aufs Maul bekommen

odměna: dostat co za odměnuetw. zur Belohnung bekommen

rozkaz: dostat rozkaz k čemueinen Befehl zu etw. bekommen

anonym: dostat anonymeinen anonymen Brief bekommen

dát: Co ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?

dobírka: dostat dobírkueine Nachnahmesendung bekommen

dostat: dostat žízeň/strachDurst/Angst bekommen

dostat: dostat spropitnéTrinkgeld bekommen

dovolat se: Nemohu se nikam dovolat.Ich kann keine Verbindung bekommen.

dvojka: dostat dvojku z písemkysehr gut bekommen, eine Zwei bekommen

hezký: dostávat hezké penízeschönes Geld bekommen

hlad: mít/dostat hladHunger haben/bekommen

kopřivka: dostat kopřivkudas Nesselfieber bekommen

lacině: získat koho/co lacinoj-n/etw. für ein Spottgeld bekommen

lepší: získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen

malér: dostat se do maléruÄrger bekommen, in Probleme geraten

méně: získat méně bodůweniger Punkte bekommen

mírný: dostat mírný tresteine milde Strafe bekommen

mít: mít dobrý platein gutes Gehalt bekommen

nabažit se: Nemůže se tě nabažit.Er kann von dir nicht genug bekommen.

naproti: Dostaneš to naproti.Du bekommst das drüben.

napřed: dostat peníze napředdas Geld im Voraus bekommen

naskočit: Naskočila mu husí kůže.Er hat eine Gänsehaut bekommen.

navíc: dostat co navícetw. zusätzlich bekommen

osypat se: Osypal se po jahodách.Er hat von Erdbeeren einen Ausschlag bekommen.

po: Dostali po stovce.Sie bekamen je einen Hunderter.

pokutovat: Řidič byl pokutován za překročení rychlosti.Der Fahrer bekam ein Strafmandat für die Geschwindigkeitsüberschreitung.

prémie: dostat mimořádné prémie za cofür etw. extra Prämien bekommen

prospekt: dostat prospekty zdarmadie Prospekte kostenlos bekommen

pusinka: dostat pusinkuein Küsschen bekommen

ranit: Ranila ho mrtvice.Er hat einen Schlaganfall bekommen.

rozbolet (se): Rozbolela mě z toho hlava.Ich bekam Kopfschmerzen davon.

teprve: Dostal jsem to teprve včera.Ich habe es erst gestern bekommen.

Vánoce: dostat k Vánocům dárekzu Weihnachten ein Geschenk bekommen

věno: dostat co věnemetw. als Mitgift bekommen

vypáčit: Nemůžu vypáčit ten klíč ze zámku.Ich bekomme den Schlüssel nicht aus dem Schloss heraus.

zadek: dostat na zadekeins auf den Hintern bekommen

známka: dostat dobrou známku z čehoeine gute Note in etw. bekommen

babka: dostat co za babkuetw. für ein Butterbrot bekommen

dostat: dostat dobrou školueine gute Erziehung bekommen

dostat: dostat košemeinen Korb bekommen

sosák: dostat přes sosákeins auf die Nase bekommen