Hlavní obsah

Schlag

Vyskytuje se v

Blindheit: (wie) mit Blindheit geschlagen seinbýt zaslepený, mít klapky na očích

dreizehn: Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!

Fliege: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

Gemüt: j-m aufs Gemüt schlagendeprimovat, ubíjet koho

Kapital: Kapital aus etw. schlagenvytřískat z čeho kapitál

Kontor: ein Schlag ins Kontorrána pod pás

Lärm: Lärme schlagenudělat rozruch, nahlas protestovat upozornit na něco

Schaum: Schaum schlagenmít silné řeči, mít velkou hubu vychloubat se

Schlag: Schlag auf Schlagráz na ráz

schlagen: sich schlagenbít se, rvát se, mlátit se

Schnippchen: j-m ein Schnippchen schlagenudělat komu čáru přes rozpočet

Stunde: wissen, was die Stunde geschlagen hatvědět, která bije

treffen: j-n trifft der Schlagkoho trefí šlak

tun: keinen (Hand)Schlag tun(ani) nehnout prstem

Welle: Wellen schlagenbudit rozruch

Wind: etw. Akk in den Wind schlagenříkat co do větru

anschlagen: Die Rosen schlagen an.Růže se ujímají.

ausholen: zum Schlag ausholenrozpřáhnout se k ráně

k. o.: j-n k. o. schlagenknokautovat koho, porazit knokautem

Kreuz: j-n ans Kreuz schlagenpřibít koho na kříž

steif: Eiweiß steif schlagenušlehat bílek do tuha

versetzen: j-m einen Schlag versetzenzasadit ránu komu, uhodit koho

durchschlagen: Gedörrtes Obst schlägt bei ihm durch.Sušené ovoce ho projímá.

Rekord: alle Rekorde brechen/schlagenlámat (všechny) rekordy

Ritter: j-n zum Ritter schlagenpasovat na rytíře koho

Schacht: einen Schacht bohren/graben/schlagenvrtat/kopat/razit jámu

Schenkel: sich lachend auf die Schenkel schlagenplácat se smíchy do stehen

umschlagen: Das Wetter schlug um.Počasí se změnilo.

zuschlagen: přen. Das Schicksal schlug zu.Osud zasáhl.

ráz: Schlag auf Schlagráz na ráz

bít: Alarm schlagenbít na poplach

bubnovat: die Trommel schlagenbubnovat na buben

dutý: ein dumpfer Schlagdutý úder

hvězda: ein Rad schlagensport. udělat hvězdu

kus: etw. in Stücke schlagenrozbít co na kusy

mrskat: Der Karpfen schlägt mit der Flosse.Kapr mrská ploutví.

napřáhnout: Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.Napřáhl ruku a uhodil.

odpálit: Der Tennisspieler schlug den Ball übers Netz.Tenista odpálil míč přes síť.

pátá: Es schlug fünf Uhr.Odbila pátá.

praštit: (mit der Faust) auf den Tisch schlagenpraštit (pěstí) do stolu

proutek: j-n mit einer Rute schlagenšlehnout koho proutkem

přerazit: ein Holzbrett mit einem Schlag entzweibrechenpřerazit úderem dřevěnou desku

přibít: den Haken in die Mauer schlagenpřibít skobu do zdi

přitlouct: ein Poster ans Tor schlagenpřitlouci plakát na vrata

pučet: Die Bäume schlagen schon aus.Stromy už pučí.

ranit: mit Blindheit geschlagen seinpřen., kniž. být raněn slepotou

rozbušit se: Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.Srdce se mu rozbušilo vzrušením.

rozevřít se: Die Autotür schlug (heftig) auf.Dveře od auta se prudce rozevřely.

rozmáchnout se: Er holte zum Schlag aus.Rozmáchl se k ráně.

rozpřáhnout: mit der Hand zum Schlag ausholenrozpřáhnout ruku k ráně

rozpřáhnout se: Sie holte aus und schlug.Rozpřáhla se a uhodila.

rvát se: sich durchs Leben schlagenrvát se se životem

tlouct: mit der Faust auf den Tisch schlagentlouct pěstí do stolu

ťukat: den Takt schlagenťukat do taktu

úder: der Schlag auf den Kopfúder do hlavy

uhnout: einem Schlag ausweichenuhnout ráně

uhodit: mit der Faust auf den Tisch schlagenuhodit pěstí do stolu

Alarm: Alarm schlagenbít na poplach

uchytit se: Das Lied schlug gut ein.Píseň se dobře uchytila.

ušlehat: Eiweiß steif schlagenušlehat bílek

útěk: j-n in die Flucht schlagenzahnat koho na útěk

utnout: Das Fallbeil schlug ihm den Kopf ab.Gilotina mu uťala hlavu.

vlna: Die Wellen schlagen ans Ufer.Vlny narážejí na břeh.

zaseknout: die Axt in das Holz schlagenzaseknout sekeru do dřeva

zatnout: die Axt ins Holz schlagenzatnout sekeru do dřeva

zatřepetat: mit den Flügeln schlagenzatřepetat křídly

zeď: einen Nagel in die Wand schlagenzatlouci hřebík do zdi

jeden, jedna, jedno: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

kapitál: Kapital aus etw. schlagenvytlouct z čeho kapitál

klepnout: Der Schlag hat ihn getroffen.Klepla ho pepka.

moucha: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

otlouct: j-m etw. um die Ohren schlagenkomu co otlouct o hlavu

otřískat: j-m etw. Akk um die Ohren schlagenotřískat komu co o hlavu

pás: ein Schlag unter die Gürtelliniepřen. rána pod pás

prdel: j-n auf den Arsch schlagendát komu na prdel

rána: j-m einen Schlag unter die Gürtellinie versetzenpřen. dát komu ránu pod pás

vytlouct: j-m etw. Akk aus dem Kopf schlagenvytlouci komu co z hlavy