Hlavní obsah

Beschlag

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. j-n/etw. in Beschlag nehmen zabrat (si) koho/co jen pro sebe

Vyskytuje se v

beschlagen: ein Fass mit Reifen beschlagenpřibít obruč(e) na sud

beschlagen: Die Brille ist beschlagen.Brýle se orosily.

beschlagen: Die Wurst ist schon etwas beschlagen.Salám už trochu plesniví.

beschlagen: auf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen seindobře se vyznat v přírodních vědách

kovaný: kovaná truhlaeine beschlagene Truhe

orosený: orosené brýlebeschlagene Brille

orosit se: Okna se orosila.Die Fenster beschlugen.

zamlžený: otevřít zamlžené oknoein beschlagenes Fenster öffnen

zamlžit: Pára mu zamlžila brýle.Der Dampf hat seine Brille beschlagen.