Hlavní obsah

Beschlag

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. j-n/etw. in Beschlag nehmen zabrat (si) koho/co jen pro sebe

Vyskytuje se v

beschlagen: ein Fass mit Reifen beschlagenpřibít obruč(e) na sud

beschlagen: auf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen seindobře se vyznat v přírodních vědách

kovaný: eine beschlagene Truhekovaná truhla

orosený: beschlagene Brilleorosené brýle

orosit se: Die Fenster beschlugen.Okna se orosila.

zamlžený: ein beschlagenes Fenster öffnenotevřít zamlžené okno

zamlžit: Der Dampf hat seine Brille beschlagen.Pára mu zamlžila brýle.

Beschlag: j-n/etw. in Beschlag nehmenzabrat (si) koho/co jen pro sebe