Hlavní obsah

Überschlag

Vyskytuje se v

überschlagen: sich überschlagenpřevrátit se, převalit se auto ap.

überschlagen: sich überschlagenpřeskakovat o hlase

überschlagen: sich überschlagenhrnout se, valit se, proudit rychle za sebou

überschlagen: sich überschlagenvor etw. Dat přetrhnout se čím

überschlagen: Funken sind übergeschlagen.Přeskočily jiskry.

überschlagen: etw. rasch im Kopf überschlagenrychle si v hlavě spočítat co

überschlagen: die Zahl der Teilnehmer überschlagen(rychle) spočítat účastníky

überschlagen: Der Wagen überschlug sich zweimal.Vůz se dvakrát převrátil.

überschlagen: Die Wellen überschlugen sich.Vlny se převalovaly.

überschlagen: Der Verkäufer überschlug sich fast.Prodavač se mohl přetrhnout.

přeskočit: Hlas mu dojetím přeskočil.Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.

převalit se: Auto se ještě jednou převalilo.Der Wagen hat sich noch einmal überschlagen.