Hlavní obsah

Rolle

Vyskytuje se v

rollen: sich rollenstočit se, srolovat se

maßgebend: eine maßgebende Rolle spielenhrát rozhodující roli

Schiene: auf Schienen rollenjezdit po kolej(nic)ích

akrobatický: akrobatischer Rock 'n' Rollsport. akrobatický rokenrol

role: entscheidende Rollerozhodující role

kladka: feste Rollepevná kladka

kolečko: der Tisch auf Rollenstolek na kolečkách

koulet: die Augen rollenexpr. koulet očima

koulet se: Die Tränen rollen ihr über die Wangen.Slzy se jí koulejí po tváři.

kutálet se: Der Ball rollte hin und her.Míč se kutálel sem a tam.

najíždět: Das Flugzeug rollt zur Startbahn.Letadlo najíždí na startovací plochu.

přehodit: seine Rollen tauschenpřehodit si role

převalit se: Eine Welle der Gewalt rollte durch die Stadt.Vlna násilí se převalila městem.

skutálet se: Die Träne rollte von seiner Wange herab.Slza se mu skutálela po tváři dolů.

svinout: ein Papier in die Rolle wickelnsvinout papír do ruličky

svinout se: Die Katze rollte sich zusammen.Kočka se svinula do klubíčka.

válet: den Teig rollenválet těsto

závitek: eine Rolle Papierzávitek papíru

ztělesnit: die Rolle des Verbrechers verkörpernztělesnit postavu zločince

oko: mit den Augen rollenkoulet očima

významný: eine bedeutende Rolle in etw. spielensehrát významnou roli v čem

Rolle: eine Rolle Toilettenpapierrole toaletního papíru