Hlavní obsah

Funktion

Vyskytuje se v

komplexní: die komplexe Zahl/Funktionmat. komplexní číslo/funkce

periodický: periodische Funktionmat. periodická funkce

sesadit: den Präsidenten seiner Funktion enthebensesadit prezidenta z funkce

zhostit se: sich seiner Funktion gut entledigenzhostit se dobře své funkce

Funktion: in/außer Funktion seinbýt v provozu/mimo provoz