Hlavní obsah

Amt

Vyskytuje se v

kraft: etw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

anvertrauen: j-m ein Amt anvertrauensvěřit komu úřad

bekleiden: ein Amt bekleidenzastávat úřad

berufen: j-n in ein Amt berufenpovolat koho do úřadu

Last: přen. die Last des Amtestíha úřadu

übernehmen: ein Amt übernehmenpřevzít úřad

unterstehen: Dieses Amt untersteht unmittelbar dem Ministerium.Tento úřad spadá bezprostředně pod ministerstvo.

moc: von Amts wegenz moci úřední

běhat: verschiedene Ämter ablaufenběhat po úřadech

poptat se: sich beim Amt über die Arbeit erkundigenpoptat se na úřadě po práci

příslušný: das zuständige Amt/Gerichtpříslušný úřad/soud

sloučit se: Die Ämter wurden zusammengelegt.Úřady se sloučily.

ujmout se: ein Amt antretenujmout se úřadu

vysoký: ein hohes Amt bekleidenzastávat vysoký úřad

zastávat: ein Amt bekleidenzastávat úřad

Amt: im Amt seinbýt ve funkci