Hlavní obsah

Amt

Vyskytuje se v

kraft: etw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

anvertrauen: j-m ein Amt anvertrauensvěřit komu úřad

bekleiden: ein Amt bekleidenzastávat úřad

berufen: j-n in ein Amt berufenpovolat koho do úřadu

Last: přen. die Last des Amtestíha úřadu

übernehmen: ein Amt übernehmenpřevzít úřad

unterstehen: Dieses Amt untersteht unmittelbar dem Ministerium.Tento úřad spadá bezprostředně pod ministerstvo.

moc: z moci úřednívon Amts wegen

běhat: běhat po úřadechverschiedene Ämter ablaufen

poptat se: poptat se na úřadě po prácisich beim Amt über die Arbeit erkundigen

příslušný: příslušný úřad/souddas zuständige Amt/Gericht

sloučit se: Úřady se sloučily.Die Ämter wurden zusammengelegt.

ujmout se: ujmout se úřaduein Amt antreten

vysoký: zastávat vysoký úřadein hohes Amt bekleiden

zastávat: zastávat úřadein Amt bekleiden