Hlavní obsah

unterstehen

Slovesostand unter, h./SüD,ÖrD,SwDi. untergestanden

  • stát pod čím pod střechou ap.Hier können wir während des Regens unterstehen.Tady můžeme v dešti stát.

Slovesounterstand, h. unterstanden

  1. j-m/etw. být podřízen komu/čemu, spadat pod koho/coDieses Amt untersteht unmittelbar dem Ministerium.Tento úřad spadá bezprostředně pod ministerstvo.
  2. podléhat cenzuře ap.
  3. sich unterstehen opovážit se, troufnout siUntersteh dich nicht, darüber zu sprechen!Neopovažuj se o tom mluvit!