Hlavní obsah

nachstehen

Slovesostand nach, h./SüD,ÖrD,SwDi. nachgestanden

  • zast.j-m/etw. an/in etw. Dat zaostávat za kým/čím, nevyrovnat se komu/čemu v čemEr steht seinem Bruder in nichts nach.Za svým bratrem v ničem nezaostává.