Hlavní obsah

zustehen

Vyskytuje se v

spiegeln: Seine Romane spiegeln die gesellschaftlichen Zustände.V jeho románech se zrcadlí společenské poměry.

kritický: ein kritischer Zustandkritický stav

pevný: fester Zustandfyz. pevné skupenství

plynný: gasförmiger Zustandfyz. plynné skupenství

prozatímní: vorläufiger Zustandprozatímní stav

přechodný: vorübergehender Zustandpřechodný stav

nenormální: unnormaler Zustandnenormální stav

podnapilý: in angetrunkenem Zustand seinbýt v podnapilém stavu

pravděpodobný: ein vermutlicher Zustand etw. Genpravděpodobný stav čeho

přitížit se: Der Zustand des Verletzten hat sich am zweiten Tag verschlimmert.Zraněnému se druhý den přitížilo.

psychický: psychischer Zustandpsychický stav

původní: etw. in den ursprünglichen Zustand/Urzustand bringenuvést co do původního stavu

stabilizovat: den Zustand des Patienten stabilisierenmed. stabilizovat stav pacienta

stav: der Zustand der Schwerelosigkeitstav beztíže

Zustand: Zustände bekommendostat záchvat, zbláznit se