Hlavní obsah

aufstehen

Slovesostand auf, i./h. aufgestanden

  1. vstát, zvednout sevom Tisch/Essen aufstehenvstá(va)t od stolu/jídlavom Stuhl aufstehenzvednout se ze židle
  2. (opět) vstát po nemoci ap.
  3. kniž. zast.gegen j-n povstat, vzbouřit se proti komu
  4. kniž.in j-m probudit se v kom zloba ap.
  5. auf etw. Dat stát na čem židle na nohách ap.

Vyskytuje se v

Bein: mit dem linken Bein zuerst aufgestanden sein(ráno) vstát levou nohou

Huhn: mit den Hühnern aufstehenvstávat se slepicemi

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

Aufstand: bewaffneter Aufstandozbrojená vzpoura

früh: um vier Uhr früh aufstehenvstávat ve čtyři ráno

spät: spät aufstehenpozdě vstát

wenn: Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.

brzy: vstát brzy ránofrüh am Morgen aufstehen

časně: časně vstávatfrüh aufstehen

jitro: vstávat za jitrain der Früh(e) aufstehen

krvavě: krvavě potlačit vzpouruden Aufstand blutig unterdrücken

od, ode: vstát od stoluvom Tisch aufstehen

povstání: potlačit povstáníeinen Aufstand niederschlagen

přivstat si: Musíme si přivstat, abychom to stihli.Wir müssen früher aufstehen, um es zu schaffen.

ráno: vstávat brzo ránomorgens früh aufstehen

vzpoura: potlačit vzpourueinen Aufstand unterdrücken

levý: vstávat levou nohoumit dem linken Bein aufstehen