Hlavní obsah

Aufstand

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

Vyskytuje se v

Bein: mit dem linken Bein zuerst aufgestanden sein(ráno) vstát levou nohou

Huhn: mit den Hühnern aufstehenvstávat se slepicemi

aufstehen: vom Stuhl aufstehenzvednout se ze židle

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

früh: um vier Uhr früh aufstehenvstávat ve čtyři ráno

spät: spät aufstehenpozdě vstát

wenn: Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.

brzy: früh am Morgen aufstehenvstát brzy ráno

časně: früh aufstehenčasně vstávat

jitro: in der Früh(e) aufstehenvstávat za jitra

krvavě: den Aufstand blutig unterdrückenkrvavě potlačit vzpouru

od, ode: vom Tisch aufstehenvstát od stolu

povstání: einen Aufstand niederschlagenpotlačit povstání

přivstat si: Wir müssen früher aufstehen, um es zu schaffen.Musíme si přivstat, abychom to stihli.

ráno: morgens früh aufstehenvstávat brzo ráno

vzpoura: einen Aufstand unterdrückenpotlačit vzpouru

levý: mit dem linken Bein aufstehenvstávat levou nohou

Aufstand: bewaffneter Aufstandozbrojená vzpoura