Hlavní obsah

Bestand

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. bytí, trvání, existenceBestand haben/von Bestand seintrvat/existovatkeinen Bestand habennemít budoucnost
  2. an etw. Dat zásoba, stav čeho zboží, peněz ap.die eisernen Bestände auffüllendoplnit železné zásoby
  3. les.lesní porost, lesden Bestand durchforstenprokácet les

Vyskytuje se v

Papier: (nur) auf dem Papier (be)stehenbýt jen na papíře

Ach: eine Prüfung mit Ach und Krach bestehenjen taktak složit zkoušku

bestehen: Darüber besteht kein Zweifel.O tom není pochyb.

bestehen bleiben: Die Lawinengefahr bleibt bestehen.Lavinové nebezpečí trvá.

Examen: das Examen bestehen/ablegenobstát u zkoušky/složit zkoušku

Prüfung: eine Prüfung in etw. bestehensložit zkoušku z čeho

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

zásoba: eiserner Bestandželezná zásoba

dojít: Die Bestände sind ausgegangen.Zásoby došly.

pochyba: Es besteht kein Zweifel, dass...Není pochyb, že...

sestávat: Der Roman besteht aus sieben Kapiteln.Román sestává ze sedmi kapitol.

spočívat: Ihre Arbeit besteht in der Kommunikation mit den Geschäftspartnern.Její práce spočívá v komunikaci s obchodními partnery.

spor: Darüber ist nicht zu streiten., Darüber besteht kein Streit.O tom není sporu.

trvat: Darauf muss ich bestehen.Musím na tom trvat.

udělat: die Prüfung bestehen/ablegenudělat zkoušku

výborná: Er hat das Examen mit ausgezeichnet bestanden.Udělal zkoušku na výbornou.

Bestand: die eisernen Bestände auffüllendoplnit železné zásoby