Hlavní obsah

trvat

Vyskytuje se v

svůj, svá, své, svoje: trvat na svémauf seiner Meinung beharren

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

celý: Trvá to celé hodiny.Es dauert stundenlang.

houževnatě: houževnatě trvat na čeman etw. zäh festhalten

nějaký: Trvalo to nějakou dobu.Es dauerte einige Zeit.

nejvíc: Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.

nic: Nic netrvá věčně.Nichts dauert ewig.

pak: Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.

anderthalb: trvat (jednu) hodinu a půlanderthalb Stunden dauern

in: Přestavba trvala až do dubna.Der Umbau reichte bis in den April.

von: trvat od pátku do nedělevon Freitag bis Sonntag dauern

beharren: trvat na svém stanoviskuauf seinem Standpunkt beharren

Bestand: trvat/existovatBestand haben/von Bestand sein

bestehen: trvat na svém názoruauf seiner Meinung bestehen

bestehen bleiben: Lavinové nebezpečí trvá.Die Lawinengefahr bleibt bestehen.

dauern: Jak dlouho to ještě potrvá?Wie lange dauert es noch?

Ewigkeit: Trvalo to celou věčnost.Es hat (ja) eine Ewigkeit gedauert.

Kur: Léčba trvá dva týdny.Die Kur dauert zwei Wochen.

unerschütterlich: neochvějně trvat na čemunerschütterlich an etw. festhalten

versteifen: neústupně trvat na myšlencesich auf einen Gedanken versteifen

trvat: Jak dlouho to bude ještě trvat?Wie lange wird es noch dauern?