Hlavní obsah

nějaký

Zájmeno

  1. (blíže neurčený, neznámý) (irgend)ein, irgendwelch, ein gewissershánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen
  2. (poněkud) irgendwie, gewissermaßen
  3. (jistý) gewiss
  4. (blíže neurčené množství) einig, (irgend)einTrvalo to nějakou dobu.Es dauerte einige Zeit.
  5. hovor.(asi) etwaStalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

Vyskytuje se v

dotaz: Gibt es Fragen?Jsou nějaké dotazy?

hloupost: eine Kleinigkeit für die Kinder kaufenkoupit nějakou hloupost pro děti

nahánět: Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.hovor. Naháním ho už nějakou dobu.

nápad: Hast du vielleicht eine Idee?Máš snad nějaký nápad?

ohlédnout se: Schau dich nach einem Bleistift um.Ohlédni se po nějaké tužce.

škatulka: j-n/etw. in eine Schublade einordnenzařadit koho/co do nějaké škatulky

zaběhnout: Ein Hund ist uns zugelaufen.Zaběhl se k nám nějaký pes.

změna: einige Textänderungen vornehmenprovést nějaké změny v textu

Herr: Ein Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.

etlich(er,e,es): Ich brauche dafür noch etliche Zeit.Potřebuji na to ještě nějakou dobu.

hin sein: Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.Do termínu zbývá ještě nějaký čas.

irgendein: aus irgendeinem Grundz nějakého důvodu

kommen: Ist eine Nachricht gekommen?Přišla nějaká zpráva?

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

sonst: Hast du sonst noch Fragen?Máš jinak ještě nějaké dotazy?

suchen: einen Ort an der Landkarte suchenhledat nějaké místo na mapě

wahrnehmen: ein Geräusch wahrnehmenzaslechnout nějaký zvuk

nějaký: irgendeine Arbeit suchenshánět nějakou práci