Hlavní obsah

sonst

Spojka

  • nebo, jinak v opačném případěGib mir sofort das Geld, sonst werde ich böse.Okamžitě mi dej ty peníze, jinak se naštvu.

Vyskytuje se v

sonst: Ještě něco?, Ještě nějaké přání?Sonst noch was?

Ärger: Jinak bude zle!Sonst gibt es Ärger!

gesund: Ale jinak seš zdravej?přen. Aber sonst bist du gesund?

steigern: Musíme zvýšit produkci, jinak neuspokojíme poptávku.Wir müssen die Produktion steigern, sonst befriedigen wir nicht die Nachfrage.

jinak: A co jinak?Und was sonst?

jindy: jindy tak klidný člověkder sonst so ruhige Mensch

plácnout: Přestaň, nebo ti jednu plácnu.Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.

přetáhnout: Nech toho, nebo tě přetáhnu.Lass es, sonst ziehe ich dir eins über.

vystydnout: Jez, jinak ti to vystydne.Iss mal, sonst wird es kalt.

als: co jiného než...was sonst als...