Hlavní obsah

jinak

Příslovce

  1. (jiným způsobem) andersJinak to nejde.Anders geht es nicht.udělat jinak coetw. anders machenjinak zvanýanders genanntjinak řečenoanders gesagt
  2. (v jiných ohledech) sonst, im ÜbrigenA co jinak?Und was sonst?
  3. (v opačném případě) sonstjinak nicsonst nichts/nichts sonst

Vyskytuje se v

dát: nedat jinaknicht anders erlauben

dívat se: dívat se na problém jinakdas Problem anders ansehen

možná: Možná to bylo jinak.Vielleicht war es anders.

načisto: Je to načisto jinak.Es ist durchaus anders.

smýšlet: O rodinném životě smýšlím jinak.Über das Familienleben bin ich anderer Meinung.

vystydnout: Jez, jinak ti to vystydne.Iss mal, sonst wird es kalt.