Hlavní obsah

nebo, kniž. neb

Vyskytuje se v

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

buď: Buď já, nebo on!Entweder ich oder er!

jako: některé profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

plácnout: Přestaň, nebo ti jednu plácnu.Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.

přetáhnout: Nech toho, nebo tě přetáhnu.Lass es, sonst ziehe ich dir eins über.

teď: Teď nebo nikdy!Jetzt oder nie!

tipovat: Víš to, nebo jen tipuješ?Weißt du es, oder tippst du nur?

ústně: ústně nebo písemněmündlich oder schriftlich

dřív: dřív nebo pozdějifrüher oder später

ähnlich: Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).Er heißt Schneider oder so ähnlich.

darunter: 0 stupňů nebo něco pod tím0 Grad oder etwas darunter

entweder: Buď přijde dnes, nebo zítra.Er kommt entweder heute oder morgen.

gehen: Chceš se svézt nebo jdeš raději pěšky?Willst du mitfahren oder lieber (zu Fuß) gehen?

laufen: Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?

nicht: Jedeš teď se mnou, nebo ne?Fährst du jetzt mit oder nicht?

ob: Ať chce nebo ne, škodu musí nahradit.Ob er will oder nicht, er muss den Schaden ersetzen.

schießen: Ruce vzhůru nebo střelím!Hände hoch oder ich schieße!

schwerhörig: Jsi nahluchlý(, nebo co)?hovor. Bist du schwerhörig?

Hand: Ruce vzhůru nebo střelím!Hände hoch oder ich schieße!