Hlavní obsah

nebo, kniž. neb

Vyskytuje se v

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

buď: Buď já, nebo on!Entweder ich oder er!

jako: některé profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

plácnout: Přestaň, nebo ti jednu plácnu.Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.

přetáhnout: Nech toho, nebo tě přetáhnu.Lass es, sonst ziehe ich dir eins über.

teď: Teď nebo nikdy!Jetzt oder nie!

tipovat: Víš to, nebo jen tipuješ?Weißt du es, oder tippst du nur?

ústně: ústně nebo písemněmündlich oder schriftlich

dřív: dřív nebo pozdějifrüher oder später

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

darunter: 0 Grad oder etwas darunter0 stupňů nebo něco pod tím

entweder: Er kommt entweder heute oder morgen.Buď přijde dnes, nebo zítra.

gehen: Willst du mitfahren oder lieber (zu Fuß) gehen?Chceš se svézt nebo jdeš raději pěšky?

laufen: Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?

nicht: Fährst du jetzt mit oder nicht?Jedeš teď se mnou, nebo ne?

ob: Ob er will oder nicht, er muss den Schaden ersetzen.Ať chce nebo ne, škodu musí nahradit.

ob: Ob alt, ob jung, alle sind willkommen.Ať starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.

schießen: Hände hoch oder ich schieße!Ruce vzhůru nebo střelím!

schwerhörig: hovor. Bist du schwerhörig?Jsi nahluchlý(, nebo co)?

entweder: Entweder alles oder nichts!Buď všechno, nebo nic!

entweder: Entweder jetzt oder nie(mals)!Buď teď, nebo nikdy!

Hand: Hände hoch oder ich schieße!Ruce vzhůru nebo střelím!