Hlavní obsah

ústně

Příslovce

  • mündlichústně nebo písemněmündlich oder schriftlich

Vyskytuje se v

hygiena: die Mundhygieneústní hygiena

podání: mündliche Überlieferungústní podání

ústní: die Mundhöhleanat. dutina ústní

odpověď: schriftliche/mündliche Antwortpísemná/ústní odpověď

otázka: mündliche/schriftliche Fragenústní/písemné otázky při zkoušce

Überlieferung: mündliche Überlieferung von Sagenústní předávání pověstí

mündlich: etw. mündlich vereinbarenco dohodnout ústně

ústně: mündlich oder schriftlichústně nebo písemně