Hlavní obsah

písemně

Vyskytuje se v

písemný: udržovat písemný styk s kýmim Schriftverkehr mit j-m stehen

styk: písemný stykder Briefwechsel

materiál: písemný/propagační materiáldas Schriftmaterial/Werbematerial

odpověď: písemná/ústní odpověďschriftliche/mündliche Antwort

otázka: ústní/písemné otázky při zkoušcemündliche/schriftliche Fragen

podělat: podělat písemný testden schriftlichen Test versauen

podklad: písemné podkladyschriftliche Unterlagen

příprava: písemná přípravaschriftliche Vorbereitung

srovnat: srovnat písemné práce žákůdie Aufsätze der Schüler vergleichen

upozornění: písemné upozorněníschriftlicher Hinweis

ústně: ústně nebo písemněmündlich oder schriftlich

zažádat: zažádat o vízum písemnědas Visum schriftlich beantragen

zkouška: písemná zkouškaeine schriftliche Prüfung

aufgeben: Učitel jim zadal písemné cvičení.Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf.

Korrespondenz: být s kým v písemném stykumit j-m in Korrespondenz stehen

schriftlich: psát písemnou zkouškuschriftliche Prüfung schreiben

písemně: To ti můžu dát písemně.Das kann ich dir schriftlich geben.