Hlavní obsah

písemný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

styk: der Briefwechselpísemný styk

materiál: das Schriftmaterial/Werbematerialpísemný/propagační materiál

odpověď: schriftliche/mündliche Antwortpísemná/ústní odpověď

otázka: mündliche/schriftliche Fragenústní/písemné otázky při zkoušce

podělat: den schriftlichen Test versauenpodělat písemný test

podklad: schriftliche Unterlagenpísemné podklady

příprava: schriftliche Vorbereitungpísemná příprava

srovnat: die Aufsätze der Schüler vergleichensrovnat písemné práce žáků

upozornění: schriftlicher Hinweispísemné upozornění

zkouška: eine schriftliche Prüfungpísemná zkouška

aufgeben: Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf.Učitel jim zadal písemné cvičení.

Korrespondenz: mit j-m in Korrespondenz stehenbýt s kým v písemném styku

schriftlich: schriftliche Prüfung schreibenpsát písemnou zkoušku

písemný: im Schriftverkehr mit j-m stehenudržovat písemný styk s kým