Hlavní obsah

aufgeben

Slovesogibt auf, a, e

  1. podat zásilku ap.ein Telegramm am Schalter aufgebenpodat telegram u přepážkyDer Gast gab beim Ober seine Bestellung auf.Host si u vrchního objednal.
  2. zadat, uložit úkoly žákům ap.Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf.Učitel jim zadal písemné cvičení.
  3. tech.naložit štěrk ap.
  4. úř.uvést, ud(áv)at množství ap.
  5. sport.podávat, mít podání
  6. etw. Akk vzdát co, (za)nechat čeho kouření ap.

Vyskytuje se v

Geist: kleknout, odejít přístroj ap.den Geist aufgeben

Rätsel: být pro koho hádankouj-m (ein) Rätsel aufgeben

Bestellung: zadat objednávkudie Bestellung aufgeben

kurz: vzdát co kousek před cílemetw. kurz vor dem Ziel aufgeben

hádanka: dávat komu hádankyj-m Rätsel aufgeben

přemíra: přemíra úkolů/informacíein Übermaß an Aufgaben/Informationen

rozepsat: rozepsat dětem úkolyAufgaben an die Kinder (schriftlich) verteilen

zastat: zastat náročné úkolyanspruchsvolle Aufgaben bewältigen

aufgeben: podat telegram u přepážkyein Telegramm am Schalter aufgeben