Hlavní obsah

Geist

Der, podstatné jméno~(e)s

  1. Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach. obv. žert.Člověk míní, pánbůh mění.
  2. den Geist aufgeben hovor. žert.kleknout, odejít přístroj ap.
  3. j-m auf den Geist gehen hovor.jít na nervy komu
  4. im Geist(e) v duchu si představovat ap.

Der, podstatné jméno~(e)s, ~er

  1. duše o člověkuEr ist ein freundlicher Geist.Je to přátelská duše.
  2. duch, strašidlo lesní ap.der Heilige GeistDuch svatý

Vyskytuje se v

scheiden: die Geister scheiden sich an/in etw. Datjejich názory se rozcházejí v čem

bůh: Bůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger Geist

zaklínat: zaklínat duchyGeister beschwören

zklidnit: zklidnit svou myslseinen Geist beruhigen