Hlavní obsah

Bestellung

Vyskytuje se v

aufgeben: Der Gast gab beim Ober seine Bestellung auf.Host si u vrchního objednal.

objednávka: eine Bestellung erledigen/bestätigenvyřídit/potvrdit objednávku

Bestellung: etw. auf Bestellung anfertigenzhotovit co na objednávku