Hlavní obsah

zboží

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • die Ware, der Artikel, das Gutspotřební zbožídie Konsumgüternedostatkové zbožídie Mangelwarepřejímka zboží v obchodědie Warenannahmedárkové zbožíder Geschenkartikel

Vyskytuje se v

balení: zboží v původním balenídie Ware in Originalverpackung

dárkový: dárkové zbožídie Geschenkwaren/Geschenkartikel

expedice: expedice zbožídie Warenauslieferung

exportní: exportní zbožídie Exportware

kategorie: kategorie zbožídie Gütergruppe

kazový: kazové zbožídie Ausschussware

nedostatkový: nedostatkové zbožídie Mangelware

papírnický: papírnické zbožídie Schreibwaren

partiový: partiové zbožídie Partiewaren

podloudnický: podloudnické zbožídie Schmugglerware

přejímka: přejímka zbožídie Warenübernahme

příjemce: příjemce zbožíder Warenempfänger

sezonní: sezonní zbožídie Saisonware

soukenný: soukenné zbožídie Tuchware

spotřební: spotřební zbožídas Verbrauchsgut, das Konsumgut

úzkoprofilový: úzkoprofilové zbožídie Mangelware

výběrový: výběrové zbožídie Qualitätsware

vývoz: zboží na vývozdie Exportware

záruka: Zboží je ještě v záruce.Die Ware hat noch Garantie.

značkový: značkové zbožídie Markenware

balit: balit zbožídie Ware packen

dozásobit: dozásobit skladové zbožídas Lager auffüllen

garance: garance na zbožídie Garantie auf die Ware

jakost: zboží první jakostiWare erster Qualität

jakostní: jakostní zbožídie Qualitätsware

ks.: Zboží je baleno po 10 ks.Die Ware ist per 10 St. verpackt.

kusově: Zboží prodáváme i kusově.Die Ware verkaufen wir auch stückweise.

kvalita: zboží dobré kvalityWaren guter Qualität

obalený: zboží obalené papíremdie in Papier gehüllte Ware

podle: třídit zboží podle čehoWare nach etw. sortieren

podstrkovat: podstrkovat zákazníkům nekvalitní zbožíden Kunden minderwertige Ware unterschieben

poměr: poměr mezi platy a cenami zbožídie Relation zwischen Gehältern und Warenpreisen

poukaz: poukaz na odběr zbožíder Warengutschein

prodávat: Tohle zboží se dobře prodává.Diese Ware verkauft sich gut.

přebraný: přebrané zbožíübrig gelassene Ware

přeprava: přeprava zboží/osobder Gütertransport/die Personenbeförderung

reklamace: reklamace vadného zbožídie Reklamation der mangelhaften Ware

reklamovat: reklamovat vadné zbožímangelhafte Ware reklamieren

rozbalit: rozbalit zbožídie Ware auspacken

snížit: snížit ceny zbožíPreise senken/ermäßigen

sortiment: široký sortiment zbožíein breites Warensortiment

střižní: obchod se střižním zbožímdas Schnittwarengeschäft

tratit: tratit na zbožían der Ware verlieren

udat: udat (podřadné) zboží(minderwertige) Ware anbringen

uvést: uvést nové zboží na trheinen neuen Artikel auf den Markt einführen

vrstvit: vrstvit zboží do policdie Ware in die Regale schichten

vyložit: vyložit zboží ve výkladudie Waren im Schaufenster auslegen

zkonfiskovat: zkonfiskovat zbožídie Ware beschlagnahmen