Hlavní obsah

kvalita

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (jakost) die Qualitätzboží dobré kvalityWaren guter Qualitätekon. kvalita výrobků/služebdie Qualität der Erzeugnisse/Dienstleistungen
  2. kvality (vlastnosti) die QualitätenMá lidské kvality.Er hat menschliche Qualitäten.

Vyskytuje se v

extra: extra kvalitadie Extraqualität

snížení: snížení kvalitydie Qualitätsminderung

bio: bio kvalitadie Bio-Qualität

durchlaufen: Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.Produkt projde několika kontrolami kvality.

Qualität: Er hat menschliche Qualitäten.Má lidské kvality.