Hlavní obsah

vyložit

Vyskytuje se v

karta: vyložit komu kartyj-m die Karten legen

auslegen: Waren im Schaufenster auslegenvyložit zboží do výkladní skříně

abladen: přen. Wo kann ich Sie abladen?Kde vás mohu vyložit?

darstellen: Argumente klar darstellenjasně vyložit argumenty

laden: die Kisten aus dem Waggon ladenvyložit bedny z vagonu