Hlavní obsah

položit

Vyskytuje se v

banální: položit banální otázku komuj-m eine banale Frage stellen

hloupý: položit komu hloupou otázkuj-m eine dumme Frage stellen

jinam: co položit jinametw. woandershin legen

naplocho: položit co naplochoetw. flach legen

navrch: položit co navrch čehoetw. oben auf etw. legen

obligátní: položit obligátní otázkueine obligate Frage stellen

opačně: položit co opačněetw. umgekehrt legen

otázka: položit otázku komuj-m eine Frage stellen

snadný: položit snadnou otázkueine leichte Frage stellen

základ: položit základydas Fundament legen, fundamentieren

základní: položit základní kámen čeho, k čemuden Grundstein für etw., zu etw. legen

lopatka: položit koho na lopatkyj-n auf die Schulter legen

auf: položit tašku na zemdie Tasche auf den Boden legen

stellen: položit komu otázku, zeptat se kohoj-m eine Frage stellen

anlegen: položit komu nůž na krkj-m das Messer an den Hals anlegen

Frage: položit kolegovi otázkudem Kollegen eine Frage stellen

Grab: položit květiny na čí hrobBlumen auf j-s Grab legen

legen: Položila ubrus na stůl.Sie legte die Tischdecke auf den Tisch.

Leitung: položit vedenídie Leitung legen

Platz: položit věci zpět na své místodie Sachen an ihren Platz zurücklegen

položit: položit komu otázkuj-m eine Frage stellen