Hlavní obsah

položit

Vyskytuje se v

banální: položit banální otázku komuj-m eine banale Frage stellen

hloupý: položit komu hloupou otázkuj-m eine dumme Frage stellen

jinam: co položit jinametw. woandershin legen

naplocho: položit co naplochoetw. flach legen

navrch: položit co navrch čehoetw. oben auf etw. legen

obligátní: položit obligátní otázkueine obligate Frage stellen

opačně: položit co opačněetw. umgekehrt legen

otázka: položit otázku komuj-m eine Frage stellen

snadný: položit snadnou otázkueine leichte Frage stellen

základ: položit základydas Fundament legen, fundamentieren

základní: položit základní kámen čeho, k čemuden Grundstein für etw., zu etw. legen

lopatka: položit koho na lopatkyj-n auf die Schulter legen

auf: die Tasche auf den Boden legenpoložit tašku na zem

stellen: j-m eine Frage stellenpoložit komu otázku, zeptat se koho

anlegen: j-m das Messer an den Hals anlegenpoložit komu nůž na krk

Frage: dem Kollegen eine Frage stellenpoložit kolegovi otázku

Grab: Blumen auf j-s Grab legenpoložit květiny na čí hrob

legen: Sie legte die Tischdecke auf den Tisch.Položila ubrus na stůl.

Leitung: die Leitung legenpoložit vedení

Platz: die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo